Gửi tin nhắn
Trang chủ > các sản phẩm > Ban phát triển Arduino

Ban phát triển Arduino

Hình ảnhPhần #Sự miêu tảnhà sản xuấtCổ phầnRFQ
Mô-đun điều khiển liên kết ATWILC3000 IEEE 802.11 B / G / N tích hợp Bluetooth 5.0

Mô-đun điều khiển liên kết ATWILC3000 IEEE 802.11 B / G / N tích hợp Bluetooth 5.0

Bảng phát triển Arduino 100W NID100-05 NID100-12 NID100-15 NID100-24

Bảng phát triển Arduino 100W NID100-05 NID100-12 NID100-15 NID100-24

KCX_BT_EMITTER Mô-đun phát âm thanh Bluetooth của Bộ thu phát GFSK GFSK

KCX_BT_EMITTER Mô-đun phát âm thanh Bluetooth của Bộ thu phát GFSK GFSK

NID65 Meanwell 65W DC Bộ chuyển đổi DC DC không bị cô lập NID65-05 NID65-12

NID65 Meanwell 65W DC Bộ chuyển đổi DC DC không bị cô lập NID65-05 NID65-12

LCD1602 16 Ký tự Mô-đun hiển thị LCD Mô-đun tinh thể lỏng LCM 3.3V 5.0V

LCD1602 16 Ký tự Mô-đun hiển thị LCD Mô-đun tinh thể lỏng LCM 3.3V 5.0V

ATMEGA328 CH340 CH340G SMD WIFI Ban phát triển Arduino

ATMEGA328 CH340 CH340G SMD WIFI Ban phát triển Arduino

Ban phát triển Arduino ATmega328P ESP8266 UNO WiFi R3

Ban phát triển Arduino ATmega328P ESP8266 UNO WiFi R3

Bảng phát triển Arduino STEVAL-IPM15B 1500W STGIB15CH60TS-L

Bảng phát triển Arduino STEVAL-IPM15B 1500W STGIB15CH60TS-L

Mô-đun bảng phát triển hệ thống tối thiểu STM32F103C8T6 Arm STM32

Mô-đun bảng phát triển hệ thống tối thiểu STM32F103C8T6 Arm STM32

ATMEGA2560-16AU CH340G CH340 Bo mạch ATMEGA2560 R3

ATMEGA2560-16AU CH340G CH340 Bo mạch ATMEGA2560 R3

25A 12V MOSFET Mô-đun tải hiện tại cao Bảng mạch mở rộng nguồn máy in 3D

25A 12V MOSFET Mô-đun tải hiện tại cao Bảng mạch mở rộng nguồn máy in 3D

ATWILC1000 SPI / SDIO tới mô-đun thu phát WiFi ATWILC1000-MR110PB

ATWILC1000 SPI / SDIO tới mô-đun thu phát WiFi ATWILC1000-MR110PB

FT232 Mini USB UART Board R3 Arduino Development Board ST Morpho

FT232 Mini USB UART Board R3 Arduino Development Board ST Morpho

Bảng phát triển Arduino MCU Discovery STM32F429 STM32F429I-DISCO

Bảng phát triển Arduino MCU Discovery STM32F429 STM32F429I-DISCO

Bảng đánh giá nhúng STM32F429ZI MCU 32Bit Nucleo-144 NUCLEO-F429ZI

Bảng đánh giá nhúng STM32F429ZI MCU 32Bit Nucleo-144 NUCLEO-F429ZI

CM4108032 Raspberry Pi Compute Module 4 Wifi 8GB RAM 32GB EMMC

CM4108032 Raspberry Pi Compute Module 4 Wifi 8GB RAM 32GB EMMC

RPI COMPUTEMODULE 4, EMMC 32GB, WIFI
mâm xôi PI
580
19264 LCM19264 Mô-đun COB Mô-đun hiển thị LCD với màn hình nhỏ

19264 LCM19264 Mô-đun COB Mô-đun hiển thị LCD với màn hình nhỏ

STM32F746G-DISCO Discovery Kit với STM32F746NG On-Board ST-LINK / V2-1 và Arduino Uno V3 Connector

STM32F746G-DISCO Discovery Kit với STM32F746NG On-Board ST-LINK / V2-1 và Arduino Uno V3 Connector

LXE3301AL003 LX3301A 100MM BAN ĐÁNH GIÁ CẢM BIẾN VỊ TRÍ TUYẾN TÍNH

LXE3301AL003 LX3301A 100MM BAN ĐÁNH GIÁ CẢM BIẾN VỊ TRÍ TUYẾN TÍNH

LCM2004 20 * 4lines Character LCD Display Module màu xanh lam trong trắng 5v CX200401C

LCM2004 20 * 4lines Character LCD Display Module màu xanh lam trong trắng 5v CX200401C

1