Gửi tin nhắn
Trang chủ >

Angel Technology Electronics Co Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Thông báo pháp lý và chính sách bảo mật
Điều khoản nhắc nhở

Nền tảng này nhắc nhở bạn: vui lòng đọc và hiểu kỹ tuyên bố này trước khi sử dụng các dịch vụ của nền tảng.

Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi chịu trách nhiệm về nội dung tải lên của chính mình trong khuôn khổ pháp luật; chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào do chính người dùng đưa ra.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Khi bạn sử dụng các dịch vụ do nền tảng cung cấp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này bao gồm các điều khoản của chúng tôi về việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ chính sách này để giúp bạn hiểu cách duy trì quyền riêng tư của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được công bố trên nền tảng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ nội dung nào của chính sách bảo mật này. bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ của nền tảng. Bằng cách tiếp tục sử dụng bất kỳ

Sử Dụng Cookie

Để cung cấp cho bạn trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn, khi bạn truy cập các trang web liên quan đến nền tảng của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ do nền tảng cung cấp, chúng tôi có thể sử dụng cookie, cookie flash hoặc bộ nhớ cục bộ khác do trình duyệt của bạn hoặc các ứng dụng được liên kết cung cấp (gọi chung là "Cookie") để cung cấp bạn với trải nghiệm người dùng và dịch vụ được cá nhân hóa. Vui lòng hiểu rằng một số dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể được triển khai bằng cách sử dụng "cookie". Bạn có thể sửa đổi việc chấp nhận cookie hoặc từ chối cookie nếu trình duyệt của bạn hoặc các dịch vụ bổ sung của trình duyệt cho phép, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến quyền truy cập an toàn của bạn vào các trang web liên quan đến nền tảng và các dịch vụ do nền